การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

อาการผิดปกติจากพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน

24 กรกฎาคม 2567

อาการผิดปกติจากพันธุกรรม

1.ทางใบย่อยไม่คลี่ (Juvenile seedling)

ใบย่อยไม่คลี่ออกหรือคลี่ออกบางส่วน ซึ่งส่วนมากอาการของใบไม่คลี่จะคล้ายกับปาล์มเป็นหมัน (sterile palm) ซึ่งต้นกล้าชนิดนี้จะให้ผลผลิตต่ำมาก (1.2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เมื่ออายุ 3 -5 ปี)

ในขณะที่ต้นปาล์มปกติให้ผลผลิต เฉลี่ย 72.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี

 

2.ใบย่อยห่าง (Wide internode)

ระยะระหว่างใบย่อยบนทางใบแบบขนนกจะห่างกัน มากกว่าปกติ ทำให้มีลักษณะทางต้นโปร่งกว่าปกติ

 

3.ต้นสูงฉลูดหรือต้นเป็นหมัน (Upright or sterile seedling)

ต้นปาล์มน้ำมันมีลักษณะทาง ใบที่ทำมุมแคบมากทางใบตั้งตรง และมองดูแข็งส่วนมาก ทางใบด้านล่างทำมุมกว้างมากกับต้นและต้นสูงชะลูด

เมื่อนำต้นกล้าชนิดนี้ไปปลูกในแปลงจะให้ผลผลิตต่ำมากจนถึงไม่ให้ผลผลิต

 

4.ใบย่อยแน่นทึบ(Short internode)

โดยใบย่อยจะอยู่ชิดแน่น และส่วนมากแผ่นของใบย่อยจะกว้างกว่าปกติ ท้าให้มองเป็นทางใบมีใบย่อยแน่นทึบ

เมื่อนำไปปลูกในแปลงทำให้ผลผลิตลดลงถึง 73 %

 

5. ต้นเล็กแคระแกร็น (Runts)

ลักษณะของต้นมีการเจริญเติบโตและพัฒนาช้ากว่าปกติ ซึ่งทำให้ต้นมีขนาดเล็ก

และแคระแกร็น เมื่อนำต้นกล้าชนิดนี้ไปปลูกในแปลงจะให้ผลผลิตเพียง 1.55 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เมื่อมีอายุ 3 -5 ปี

 

6. ทางใบตก และต้นอ่อนแอ (Limp form)

ทางใบของต้นกล้าชนิดนี้จะอ่อนแอ และทางใบลู่ลงหรือทางใบตก ซึ่งทำให้สังเกตเห็นลักษณะ ต้นกล้าเป็นแบบ Flat top สำหรับระยะเวลาของการแสดงอาการนี้จะค่อนข้างสั้น

เมื่อนำต้นกล้าชนิดนี้ไปปลูกผลผลิตจะลดลง จากต้นกล้าปกติ 40 %

 

7. ใบด่าง (Chimera)

แสดงอาการใบขาวซีด ซึ่งเป็นอาการของการไม่มีคลอโรฟิลล์ ซึ่งอาการใบขาวซีดนี้ เกิดจากพันธุกรรมของปาล์มน้ำมัน

ส่วนใหญ่จะแสดงอาการก่อนต้นกล้าอายุ 4 เดือน

 

8. ใบย่อยแคบ (Narrow pinnae)

ต้นกล้ามีใบย่อยเรียวแคบ ใบสีเขียวซีดกว่าต้นปกติและ ทางใบค่อนข้างทำมุมแคบกับต้น

เมื่อนำไปปลูกในแปลงจะให้ผลผลิตต่ำมาก 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี

 

9. ใบเกิดใหม่สั้น (Flat top seedling)

ลักษณะของต้นในด้านความสูงมอง ด้านบนค่อนข้างเป็นเส้นตรง ซึ่งเกิดจากใบที่เกิดใหม่สั้นกว่าใบเก่า

ดังนั้นส่วนยอดของต้นจะไม่ยืดยาวออกมาทำให้มองเห็นด้านบนเท่ากัน


10. ใบกึ่งกลางขอด (Collante)

ต้นกล้าแสดงอาการผิดปกติ เกิดจากการขาดน้ำหรือมีสารเคมีผสมในดินปลูกต้นกล้า

ซึ่งถ้ามีการดูแลรักษาที่เหมาะสมใบที่เกิดใหม่จะเป็นปกติ แต่ถ้ายังมีอาการอยู่จะต้องคัดต้นกล้าทิ้ง

 

11.ทางใบล่างแห้ง

เป็นอาการผิดปกติทางพันธุกรรม หมั่นสำรวจหากให้ผลผลิตให้เก็บไว้ หรือหากให้ผลผลิตน้อยแนะนำให้ขุดออกเพื่อปลูกใหม่

 

11. ทางใบบิด

เป็นอาการผิดปกติทางพันธุกรรม หากเป็นไม่มากจะค่อยๆดีขึ้นในอายุ3ปีขึ้นไป หากพบอาการหนักอาจทำให้ต้นเสียหายและหยุดการเติบโตได้

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด