ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมัน

ติดต่อสำนักงานขาย

สาขานครนายก จ.นครนายก
สาขานครนายก จ.นครนายก

185 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
088-385-1854
สาขาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

104 หมู่ 5 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
081-295-8906
สาขาท่าแซะ จ.ชุมพร

228 หมู่ที่ 2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
093-576-1054
สาขาสวี จ.ชุมพร

169/1 หมู่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
085-214-8668
สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

81, ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
087-935-0001
สาขาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

401 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
092 258 4894
สาขาบ่อล้อ จ.นครศรีธรรมราช

128 หมู่ที่ 5, ต.ท้องลำเจียก, อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
081-780-8559
สาขาพัทลุง จ.พัทลุง

221/28 หมู่ที่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
081-963-3613
สาขารัตภูมิ จ.สงขลา

1/4 หมู่ที่ 8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
081 963 3616
สาขาสตูล จ.สตูล

29 หมู่ที่1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
081 963 9418
สวนปาล์มปะทิว จ.ชุมพร

45/7 หมู่ 6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
085 214 8668
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
02 308 0117-8
สายด่วนปาล์มน้ำมัน

088-385-1851-2
ติดต่อสำนักงานขาย

สาขานครนายก จ.นครนายก
สาขานครนายก จ.นครนายก

185 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
088-385-1854

สาขาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

104 หมู่ 5 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
081-295-8906

สาขาท่าแซะ จ.ชุมพร

228 หมู่ที่ 2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
093-576-1054

สาขาสวี จ.ชุมพร

169/1 หมู่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
085-214-8668

สาขาท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

81, ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
087-935-0001

สาขาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

401 หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
092 258 4894

สาขาบ่อล้อ จ.นครศรีธรรมราช

128 หมู่ที่ 5, ต.ท้องลำเจียก, อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
081-780-8559

สาขาพัทลุง จ.พัทลุง

221/28 หมู่ที่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
081-963-3613

สาขารัตภูมิ จ.สงขลา

1/4 หมู่ที่ 8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
081 963 3616

สาขาสตูล จ.สตูล

29 หมู่ที่1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
081 963 9418

สวนปาล์มปะทิว จ.ชุมพร

45/7 หมู่ 6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
085 214 8668

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
02 308 0117-8

สายด่วนปาล์มน้ำมัน

088-385-1851-2

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด