เกษตรกรตัวอย่าง

แปลงคุณบรรลังและคุณสุภาวดี วงศ์โสภา

อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

สายพันธุ์เดลิลาเม่ อายุ 7 ปี

แปลงคุณพรม แย้มช่วย

จ.พัทลุง

สายพันธุ์เดลิกาน่า อายุ 6 ปี

แปลงคุณมนศักดิ์-คุณสิริพร พรพนาวัลย์

จ.นครนายก

สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 7 ปี

แปลงคุณเสรี สังข์นุ่น

จ.กระบี่ 
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 7 ปี 

แปลงคุณลุงเยื้อน เปาะทองคำ

จ.นครศรีธรรมราช 
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 4 ปี 6 เดือน

แปลงคุณสมโชค ประดิษฐ์พร

จ.สุราษฎร์ธานี
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 5 ปี

แปลงคุณจรัล พูลสวัสดิ์

จ.นครศรีธรรมราช
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 7 ปี

แปลงคุณณัฐดนัย สุขรัตน์

จ.ชุมพรและสุราษฎร์ธานี

สายพันธุ์: เดลิคอมแพ็ค/เดลิไนจีเรียแบล็ค

แปลงคุณสมนึก ธรรมรังสี

จ.พัทลุง

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

แปลงคุณถาวร ทองบุญช่วย

จ. ชุมพร

สายพันธุ์คอมแพ็คไนจีเรีย อายุ 3 และ 5 ปี

 

แปลงคุณอวบ ทองสีดำ

จ.สงขลา

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

แปลงคุณบัญญัติ สุวรรณรักษา

จ.สงขลา

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

แปลงคุณพิมลศรี ยืนนาน

จ.ชุมพร

สายพันธุ์คอมแพ็คกาน่า

แปลงคุณเกียรติศักดิ์ บุญฤทธิ์

อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

สายพันธุ์: คอมแพ็คกาน่า

แปลงคุณติ๋ม ช่วยเจริญ

จ.ระนอง

สายพันธุ์ เดลิ ไนจีเรียแบล็ค/คอมแพ็ค กาน่า อายุ 5 ปี

แปลงคุณพิชัย ดวงแก้ว

อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

สายพันธุ์คอมแพ็คกาน่า อายุ 8 ปี

แปลงคุณสมพงษ์ พิทักษ์

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สายพันธุ์คอมแพ็คไนจีเรีย อายุ 9 ปี

แปลงคุณโหยบ ขันนุ้ย

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

สายพันธุ์คาลิกซ์600  อายุ 3 ปี

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค อายุ 7 ปี

 

แปลงคุณจตุรงค์ กิจสุบรรณ

สายพันธุ์คอมแพ็คกาน่า

แปลงอ.ชุมพล ยิ่งขจร

คอมแพ็คกาน่า อายุ 6 ปี
ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

แปลงคุณณัฐกร จุลจันทร์

คอมแพ็คกาน่า อายุ   2ปี 11 เดือน
ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด