เกษตรกรตัวอย่าง

แปลงคุณบรรลังและคุณสุภาวดี วงศ์โสภา

อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

สายพันธุ์เดลิลาเม่ อายุ 7 ปี

แปลงคุณพรม แย้มช่วย

จ.พัทลุง

พันธุ์เดลิ กาน่า อายุ 6 ปี

แปลงคุณมนศักดิ์-คุณสิริพร พรพนาวัลย์

จ.นครนายก

สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 7 ปี

แปลงคุณเสรี สังข์นุ่น

จ.กระบี่ 
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 7 ปี 

แปลงคุณลุงเยื้อน เปาะทองคำ

จ.นครศรีธรรมราช 
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 4 ปี 6 เดือน

แปลงคุณสมโชค ประดิษฐ์พร

จ.สุราษฎร์ธานี
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 5 ปี

แปลงคุณจรัล พูลสวัสดิ์

จ.นครศรีธรรมราช
สายพันธุ์คอมแพ็ค อายุ 7 ปี

แปลงคุณณัฐดนัย สุขรัตน์

จ.ชุมพรและสุราษฎร์ธานี

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

สายพันธุ์เดลิไนจีเรียแบล็ค

แปลงคุณสมนึก ธรรมรังสี

จ.พัทลุง

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

แปลงคุณถาวร ทองบุญช่วย

จ. ชุมพร

สายพันธุ์คอมแพ็คไนจีเรีย อายุ 3และ5ปี

 

แปลงคุณอวบ ทองสีดำ

จ.สงขลา

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

แปลงคุณบัญญัติ สุวรรณรักษา

จ.สงขลา

สายพันธุ์เดลิคอมแพ็ค

แปลงคุณพิมลศรี ยืนนาน

จ.ชุมพร

สายพันธุ์คอมแพ็คกาน่า

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด