ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หัวหน้าหน่วยแปลงสวน (จ.นครนายก)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
หัวหน้าหน่วยแปลงสวน (จ.นครนายก)
คำอธิบายตำแหน่ง
ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริหารคนงานในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน จัดทำรายงานสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่
สาขานครนายก-องครักษ์
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ด้านการเกษตร เช่น พืชสวน พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี และหากมีความรู้ด้านการบริหารจัดการสวนปาล์ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word/ Excel/ Power Point ได้ดี

 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • สามารถปฏิบัติงานกลางแจ้งได้ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ทุกระดับ

 • ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น. (บ.มีที่พักให้)

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลงานภายในแปลงสวนปาล์มน้ำมัน และวางแผนบริหารคนงานในแปลง

 • บันทึกข้อมูลสต็อกวัตถุดิบ ข้อมูลสินค้า และลงรายงานประจำวันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • จัดทำรายงานสรุปและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในสำนักงาน รวมถึงให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
คำอธิบายตำแหน่ง
จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ
สถานที่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ (อาคารกรุงเทพทาวเวอร์)
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี

 • มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 • มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน/ ติดต่อหน่วยงานราชการ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจบริการ

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางไปติดต่องานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานรับ-ส่งเอกสารจากสาขาต่างๆ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม

 • ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และการขออนุญาตต่างๆ

 • ดูแลการใช้รถบริษัทฯ รวมถึงต่อประกันภัย ภาษี พรบ.

 • จองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักให้ผู้บริหาร

 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน

 • จัดทำบันทึก หนังสือรับรอง และเอกสารอื่นๆ

 • จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลอาวุโส สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
คำอธิบายตำแหน่ง
จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ
สถานที่
สำนักงานใหญ่กรุงเทพ (อาคารกรุงเทพทาวเวอร์)
คุณสมบัติ
 • ​​​​​​เพศหญิง อายุ30-35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

 • มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 • มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน/ ติดต่อหน่วยงานราชการ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจบริการ

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางไปติดต่องานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานรับ-ส่งเอกสารจากสาขาต่างๆ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม

 • ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และการขออนุญาตต่างๆ

 • ดูแลการใช้รถบริษัทฯ รวมถึงต่อประกันภัย ภาษี พรบ.

 • จองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักให้ผู้บริหาร

 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน

 • จัดทำบันทึก หนังสือรับรอง และเอกสารอื่นๆ

 • จัดเตรียมเอกสารทำค่าแรง ดูแลสวัสดิการและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่)

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

พนักงานขับรถแทรกเตอร์
คำอธิบายตำแหน่ง
สถานที่
สาขาปราจีนบุรี
คุณสมบัติ

ค่าตอบแทน

 • ค่าแรง+ค่าชั่วโมง

คุณสมบัติดังนี้

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความขยัน อดทน
 • ทำงาน จ.- ส. 08.00-17.00 น.
 • หากมีใบอนุญาตขับแทรกเตอร์และใบอนุญาตขับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงานที่บจ. อาร์ดี เกษตรพัฒนา ศูนย์ปราจีนบุรี
ติดต่อ..คุณสุพจน์ (อ๊อด) โทร. 099-350-9422
หรือเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่
📍https://goo.gl/maps/wYmCi9gnZCdJGrbi6

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (จ.นครศรีธรรมราช)
คำอธิบายตำแหน่ง
สถานที่
สาขาบ่อล้อ
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ​​​​​​เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี

 • มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

 • มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน/ ติดต่อหน่วยงานราชการ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจบริการ

 • มีรถจักรยานยนต์และใบขับขี่ สามารถเดินทางไปติดต่องานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีประวัติการทำงานครบถ้วนพร้อมรูปถ่ายเท่านั้น **

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ต้อนรับลูกค้า บันทึกข้อมูลการขาย การจอง และสรุปรายงานยอดขาย
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น บันทึกภายใน ร่างโครงการ และเอกสารอื่นๆ
 • บันทึกข้อมูลพนักงานรายวัน/ รายเดือน และทำรายงานสรุป
 • ลงบันทึกบัญชี และจัดทำเอกสารใบเสร็จ ใบเบิก เงินสดย่อย, PR, Memo
 • บันทึกสต็อกต้นกล้าปาล์ม ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ทำรายงานสรุป
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไปภายในศูนย์
   

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน/ ผลประกอบการ)

 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน 

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่

 • ค่าล่วงเวลา

 • ค่าน้ำมัน/ ค่าเดินทาง

 • ค่าโทรศัพท์

 • เงินตอบแทนพิเศษ

 • รางวัลพนักงานดีเด่น

 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี (เพิ่มตามจำนวนปีทำงาน/ ตำแหน่งงาน)

 • วันลาเพื่อกิจธุระต่างๆ

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 • ฝึกอบรม/ ดูงานต่างประเทศ

 • สวัสดิการงานศพ

 • สวัสดิการที่พัก (บางสาขาในต่างจังหวัด)

 • สวัสดิการเงินกู้ยืม

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเราหรือกล้าปาล์มของเรา
ดูรายละเอียด