การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

จุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน

25 กุมภาพันธ์ 2559

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน
1.บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด มีจุดรับซื้อดังนี้
1.1. อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.038-211688
1.2. อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
1.3. อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.089-9366903
1.4. อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
1.5. อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทร.081-8637406
1.6. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.081-8540389
1.7. อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร.089-9226456
1.8. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร.087-1529547

2. กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น จำกัด มีจุดรับซื้อดังนี้
2.1. อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร.081-8650839
2.2. อ.บ่อไร่ จ.ตราด โทร.086-1134327
2.3. อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.081-7232136
2.4. อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โทร.081-8026158
2.5. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.081-8026158
2.6. อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.081-8782975
2.7. อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทร.081-8444420
2.8. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทร.083-5083873
2.9. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
3. โรงงานอำนาจเจริญปาล์มน้ำมัน โทร.045-465372,089-8329554มีจุดรับซื้อดังนี้
3.1. อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
3.2. อ.นาหว้า จ.นครพนม 
3.3. อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 
3.4. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
3.5. อ.เอราวัณ จ.เลย


จุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้
1. จังหวัดพัทลุง มีจุดรับซื้อดังนี้
1.1 อ.ตะโหมด เอ็น พี แม่ขรี
1.2 อ.ป่าบอน เจิมเพชรรุ่งเรืองกิจ
1.3 อ.ป่าบอน โรงเลื่อยห้วยทราย
1.4 อ.เขาชัยสน ปวีร์ลานปาล์ม
1.5 อ.เขาชัยสน ลานเทปวีลานปาล์ม
1.6 อ.เขาชัยสน ลานเทเลิศชาย
1.7 อ.เขาชัยสน จันทรโชติลานปาล์ม
1.8 อ.เมือง หจก.ปาล์มเทคนิค (สาขา 3)
1.9 อ.ควนขนุน บุตรบุญนิชลานเท
1.10 อ.ควนขนุน สหกรณ์ปาล์มน้ำมันพัทลุง
1.11 อ.ควนขนุน หจก.ปาล์มเทคนิค (สาขา 2)
1.12 อ.ควรขนุน ลานเทบุตรบุญนิช
1.13 อ.ควนขนุน บุตรบุญนิชลานเท
1.14 อ.ควนขนุน สหกรณ์ปาล์มน้ำมันพัทลุง
1.15 อ.ป่าพยอม ลานเทอรอนงค์

2. จังหวัดตรัง มีจุดรับซื้อดังนี้
2.1 อ.เมืองตรัง บริษัท ตรังสหปาล์มออยล์ จำกัด
2.2 อ.เมืองตรัง ลานเทนพรัตน์ 2
2.3 อ.ห้วยยอด สหกรณ์การเกษตรห้วยยอดจำกัด
2.4 อ.ห้วยยอด นายวิชัย แซ่ตัน
2.5 อ.ห้วยยอด ลานเทบางกุ้ง
2.6 อ.หาดสำราญ ลานเทปาล์มหาดสำราญ
2.7 อ.ย่านตาขาว ลานเทปาล์มทุ่งค่าย
2.8 อ.ปะเหลียน บริษัท ลานเทแหลมทอง จำกัด
2.9 อ.ปะเหลียน     บริษัท ลานเททุ่งยาว จำกัด
2.10 อ.ปะเหลียน กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลิพัง
2.11    อ.ปะเหลียน สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด
2.12    อ.ปะเหลียน ลานเทท่าพญา
2.13    อ.ปะเหลียน นายรุ่งศักดิ์ ประกอบกิจ
2.14    อ.ปะเหลียน ลานปาล์มบ้านนาทุ่ง
2.15    อ.ปะเหลียน ลานเทสุโสะ
2.16    อ.วังวิเศษ บริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด
2.17    อ.วังวิเศษ บริษัท ช.ณรงค์ปาล์ม จำกัด
2.18    อ.วังวิเศษ สหกรณ์กองทุนยางบ้านไชยภักดี จำกัด
2.19    อ.วังวิเศษ สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด
2.20    อ.วังวิเศษ อ่าวตงปาล์ม
2.21    อ.วังวิเศษ โชคทรัพย์พาณิชย์
2.22    อ.วังวิเศษ สำราญปาล์ม
2.23    อ.วังวิเศษ ลานเทปาล์มครูสวัสดิ์
2.24    อ.กันตัง ลานเทบางสักปาล์ม
2.25 อ.สิเกา บริษัท ลานเทบางสัก จำกัด
2.26 อ.สิเกา สหกรณ์การเกษตรสิเกา จำกัด
2.27    อ.สิเกา สหกรณ์ปาล์มน้ำมันตรัง จำกัด
2.28    อ.สิเกา ลานเทนพรัตน์ 1
2.29 อ.สิเกา ลานเทเขาไม้แก้ว
2.30 อ.สิเกา ประเสริฐปาล์ม
2.31    อ.สิเกา อภิยมลานเกษตร

3. จังหวัดสงขลา มีจุดรับซื้อดังนี้
3.1 อ.สะเดา ลานเทปาล์มโกนัย (คุณวินัย มณีรัตนสุวรรณ)
3.2 อ.เทพา คุณสมคิด กิจคอน
3.3 อ.เทพา คุณเปรม แก้วรุ่งเรือง
3.4 อ.หาดใหญ่ คุณพรชนก มีศรี
3.5 อ.ระโนด โชคเอกชัย
3.6 อ.กระแสสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์
3.7 อ.รัตภูมิ KR แก้วรัตน์ ลานเท
3.8 อ.รัตภูมิ ลานเทเด่นชัย

4. จังหวัดสตูล มีจุดรับซื้อดังนี้
4.1 อ.ควนกาหลง สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด 
4.2 อ.ควนกาหลง สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด
4.3 อ.ควนกาหลง ควนกาหลงปาล์ม
4.4 อ.ควนกาหลง กลุ่มออมทรัพย์ควนกาหลง 
4.5 อ.ควนกาหลง เขาไครการค้า
4.6 อ.ควนกาหลง ศุภรัตน์ลานเท
4.7 อ.ควนกาหลง ลานเทนายดลมาน ขาวเขาไคร 
4.8 อ.ควนกาหลง ลานเทนายวิเชียน บัวงาม
4.9 อ.มะนัง ลานเทนายอนัน มณีรัตนสุบรรณ
4.10 อ.มะนัง ลานเทนายวินัย มณีรัตนสุบรรณ
4.11 อ.มะนัง ลานเทนายประวิทย์ เพชรรัตน์
4.12 อ.มะนัง ลานเทนายรอเฉด มหาชัย
4.13 อ.มะนัง ลานเทนายดลเลาะห์ สามารถ
4.14 อ.มะนัง ลานเทนางฟาตีม๊ะ มหาชัย
4.15 อ.มะนัง ลานเทนางเจ๊ะฟารีดา เจ๊ะแม
4.16 อ.มะนัง ลานเทนายพิเชษฐ์ อุทัยรังสี
4.17 อ.มะนัง ทวีศักดิ์ลานเท

5. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดรับซื้อดังนี้
5.1 อ.เมือง ส.อุปการดี (หลังวัดหนองนก)
5.2 อ.เมือง รุ่งโรจน์ลานปาล์ม
5.3 อ.ปากพะนัง ลานเทต้นปาล์ม (บ้านทวดลุง)
5.4 อ.ร่อนพิบูลย์ ลานเทนางเพชรรัตน์  ทองทิพย์ปาล์ม
5.5 อ.ร่อนพิบูลย์ ลานปาล์มน้องกุ้ง
5.6 อ.ร่อนพิบูลย์ นางสมจิต จันทร์จีน (เดชาการปาล์ม)
5.7 อ.ร่อนพิบูลย์ นายอดิศักดิ์  สงคง(ป่าแชงปาล์ม)
5.8 อ.ทุ่งสง สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด (หลัง อบต.เขาขาว) 
5.9 อ.ทุ่งใหญ่ นายประทีป รักษ์ศรีทอง(ศรีทองพืช)
5.10 อ.ทุ่งใหญ่ ลานปาล์มบ้านราชเวช(สหกรณ์)
5.11 อ.ทุ่งใหญ่ นายชูสิน ชุมบัวจันทร์(สินเจริญปาล์ม)    
5.12 อ.ทุ่งใหญ่ นายโกสินทร์ แก้วคง(ทุ่งกรวดปาล์ม)
5.13 อ.บางขัน ลานเทนายสุวัตร กุลวิทย์
5.14 อ.บางขัน นายสมหมาย สุดถนอม (ครูน้อยปาล์ม)
5.15 อ.บางขัน ชูศรีปาล์มทอง
5.16 อ.บางขัน ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ บจ.(สาขาเคียมงาม)
5.17 อ.เฉลิมพระเกียรติ ลานเทเจ๊กานต์
5.18 อ.เฉลิมพระเกียรติ นายสุภาพ สิทธิอำนวย (สองพี่น้องลานปาล์ม)
5.19 อ.เฉลิมพระเกียรติ น้องภู
5.20 อ.เฉลิมพระเกียรติ นายเจริญ ขุนบุญจันทร์ (ทรัพย์เจริญปาล์ม)
5.21 อ.เชียรใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด
5.22 อ.เชียรใหญ่ นายศุภชัย เจียะรัตน์ (อีการเกษตร)
5.23 อ.ชะอวด หจก.ปาล์มเทคนิค
5.24 อ.สิชล รวมก่อกิจลานปาล์ม
5.25 อ.สิชล นายโสภณ คุระเอียด (โสภณพืชไร่)
5.26 อ.สิชล นายระยอง สงดำ (ทุ่งหัวนาปาล์ม)
5.27 อ.สิชล สามพี่น้องปาล์มทอง
5.28 อ.สิชล นายพิมล ดวงมุสิก (ร้านพงศมล)
5.29 อ.สิชล กลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอำเภอสิชล
5.30 อ.สิชล นายโสภณ คุระเอียด (โสภณพืชไร่)
5.31 อ.สิชล นายวีระทูร สมเขาใหญ่ (พงศมลปาล์ม)
5.32 อ.สิชล นายพิมล ดวงมุสิก (พงศมลลานปาล์ม)
5.33 อ.สิชล ลานสระกูดปาล์มทอง (เข้าทางข้างวัดขรัวช่วย)
5.34 อ.สิชล สี่พี่น้องปาล์ม
5.35 อ.สิชล ลานปาล์มดอนม่วง
5.36 อ.ขนอม นายสงบ ขันแข็ง (ส.การเกษตรขนอม)
5.37 อ.ขนอม นางประทินพรรณ งามโฉม (ขนอมปาล์ม)
5.38 อ.ขนอม นายสงบ ขันแข็ง (ส.การเกษตรขนอม)
5.39 อ.ขนอม สามพี่น้องปาล์มทอง
5.40 อ.หัวไทร นายฉะอ้อน ภัทราวดี


 

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด