ข่าวสารและกิจกรรม

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม

24 มีนาคม 2566

คุณสมบัติเกษตรกร ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 

 

?คลายสงสัยประกันรายได้...คิดยังไง❓
วิธีการคำนวน
?สูตร: ราคาประกัน-ราคาตลาดอ้างอิงxจำนวนไร่xผลผลิตเฉลี่ยxวัน

สมมุติ:
?ราคาประกัน 4 บ.
?ราคาอ้างอิงตลาด 3.25 บ.
?จำนวนไร่ 25 ไร่
?ผลผลิตเฉลี่ย 7.784 กก./วัน
?จำนวนวัน 35 วัน
= 4-3.25x25x7.784x35
= 5108.25 บ.

 

คู่มือการจัดการสวน

ฐานข้อมูลและคู่มือต่างๆเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน อยากรู้อะไรค้นหาเลย
ดูรายละเอียด