ข้อมูลสายพันธุ์

ซีหราด เอลิท ( Cirad Elite )

ชื่อเดิม ​:

ลำต้นสูงโตช้าเฉลี่ย         :  36-40 ซม. ต่อปี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง         :  26-28%

น้ำหนักทะลายเฉลี่ย         :  >22 กิโลกรัม (เมื่อโตเต็มที่)

ทนแล้ง                     :   สูง

ขนาดทางใบยาว            :  4.1 – 6.5 เมตร

พื้นที่ปลูก                   :  22 ต้น / 1 ไร่

ผลผลิตสูง                  :   5 ตัน / ไร่ / ปี

สายพันธุ์จากประเทศ     : อาฟริกา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สุราษฎร์ 2
Deli x Lame'
สุราษฎร์ 7
Deli x Tanzania
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB4)
Golden Tenera (KB4)
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB)
Golden Tenera (KB)

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด