ข้อมูลสายพันธุ์

โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB) ( Golden Tenera (KB) )

ชื่อเดิม ​: Dura x Pisifera

ลำต้นสูงโตช้าเฉลี่ย    :  40-60 ซม. ต่อปี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง    :  26-28%

จำนวนทะลาย          :  15-20 ทะลาย/ปี

ทนแล้ง                :  ปานกลาง – สูง

ขนาดทางใบยาว       :  ไม่ระบุข้อมูล

พื้นที่ปลูก              :  22 ต้น / 1 ไร่

ผลผลิตสูง            :   5 ตัน / ไร่ / ปี

แม่-พ่อพันธุ์           :  Dura x Pisifera
 

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สุราษฎร์ 2
Deli x Lame'
สุราษฎร์ 7
Deli x Tanzania
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB4)
Golden Tenera (KB4)
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB)
Golden Tenera (KB)

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด