การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

เผาต้นปาล์มบังคับออกทะลายได้จริงหรือ

24 กรกฎาคม 2567

ความเชื่อและที่มาของการสุมไฟ

ความเชื่อนี้เริ่มจากการสุมควันไฟในไม้ผล เพื่อเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดอ๊อกไซด์

ทำให้การสังเคราะห์แสงมีวัตถุดิบในการสร้างอาหารสะสมในต้นได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังอาจจะมีก๊าซ อย่างเช่น อะเซติลีน ที่ช่วยกระตุ้นพืชให้สร้างฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการออกช่อดอกได้

วิธีการนี้ใช้ได้ผลดีกับพืชหลายชนิด เช่น เงาะ/ลำไย/มะม่วง/มะปราง/ทุเรียน เป็นต้น

 

การเผาส่งผลอะไรกับต้นปาล์ม

การเผาคือ การสร้างภาวะเครียด จนพืชเกือบตาย เกิดปฏิกิริยาเอาตัวรอด

ทำให้การออกดอก ติดผล เพื่อการสืบพันธุ์ และขยายพันธุ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 

วิธีสังเกตการออกช่อดอก

เมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มแล้ว ต้องเก็บข้อมูลต้นปาล์มแต่ละต้น โดยสังเกตการการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามอายุ
เมื่อปาล์มอายุประมาณ 18-22 เดือน จะออกช่อดอก ให้สังเกตประเภทช่อดอก ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน

หากพบต้นที่ออกแต่ช่อตัวผู้ ให้เลือกทำลายทิ้ง

**ยกเว้นแต่ต้องการเกสรตัวผู้

ต้นที่ออกทะลายปกติ เป็นไปตามรอบการเจริญเติบโต ก็ต้องสังเกตุทะลายที่ได้ ดังนี้

* แต่หากต้นนั้นให้ทะลายไม่ดี ในหลักการควรคัดทิ้งทำลาย

*ปาล์มที่มีลักษณะผิดปกติ ก็ต้องคัดทิ้งทำลาย เพราะจะให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าใช้จ่าย หากตรวจพบเร็ว ก็สามารถปลูกทดแทนได้

แต่หากปาล์มเริ่มให้ทะลายแล้ว ก็ไม่ต้องปลูกทดแทน เพราะต้นเล็กจะโตไม่ทันต้นใหญ่

 

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด