การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

5เทคนิคการใส่ปุ๋ยชาวสวนปาล์ม

24 มีนาคม 2566

1.)ตรวจสอบคุณภาพดิน

เมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มแล้ว สิ่งที่ควรทำก็คือ เก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์และนำข้อมูลมาประยุกต์ปรับใช้ในการใช้ปุ๋ยให้ที่เหมาะสม

นอกจากการเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยอีกด้วย

สถานที่ส่งวิเคราะห์ดินและทางใบ
-ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ศูนย์ปฎิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-บริษัท ไอออนิค จำกัด
-บริษัท อีโค อะโกร จำกัด

 

2.ใส่ปุ๋ยตามสูตร และหม่นสังเกตอาการผิดปกติร่วมด้วย

 

การใส่ปุ๋ยสูตร
*เลือกใช้เพียงสูตรใดสูตรนึง

 

3.กำจัดวัชพืชก่อนก่อนปุ๋ย
ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเกษตรกรควรกำจัดวัชพืชก่อนเพื่อให้ปุ๋ยส่งไปยังต้นปาล์มได้ดี
ทั้งนี้เกษตรควรใส่ปุ๋ยโดยหว่านบริเวณรอบๆโคนต้นปาล์ม

 

4.ใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นทุกครั้ง หรือสามารถแบ่งได้ เช่น ต้นฝน กลางฝนและปลายฝน

 

5.ไม่ควรหยุดใส่ปุ๋ยปาล์ม
หากเกิดช่วงที่ปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ”ไม่ควรหยุดใส่ปุ๋ย” แต่ควรจะใส่ในอัตราที่น้อยลงกว่าปกติ เพื่อการรักษาระดับของธาตุอาหารในต้นเอาไว้
เพราะปาล์มน้ำมันจะมีช่วงการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ประมาณ 15 เดือน กว่าจะเห็นผลจากการใส่ปุ๋ยครั้งนั้น

 

 

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด