การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ปัญหาดินเปรี้ยว-ดินเค็ม ในปาล์มน้ำมัน

25 กุมภาพันธ์ 2567

ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม

      ดินเปรี้ยว หรือดินกรดกำมะถัน (acid sulfate soils) เป็นดินที่มีแร่ไพไรต์ (pyrite) ที่ผ่านกระบวนการออกซิเดชันจะทำให้เกิดกรดกำมะถันสะสมอยู่มากในชั้นดิน ทำให้ดินมีสภาพความเป็นกรดจัดมาก

โดยทั่วไปดินมี ph ต่ำกว่า4 เป็นดินที่มีปัญหาทางการเกษตร สภาพกรดจัด ส่งผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช 

ดินเปรี้ยวส่วนใหญ่เป็นดินเนื้อละเอียด ดินชั้นบนเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด มีสีเทาหรือสีเทาเข้มถึงสีดำ ดินชั้นล่างมีสีเทาอ่อน

ในตอนบนของดินชั้นล่างมีจุดประสีต่าง ๆ ส่วนชั้นดินล่างที่ถัดลงไปจะเป็น โคลนเละ/หรือดินเหนียวเละ สีเทาปนน้้าเงินคล้ายโคลนก้นทะเล หรือสีเทาเข้ม และดินอาจเป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อน

การแก้ไข: 

 

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด