การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้

28 พฤจิกายน 2566

ราคาการรับซื้อผลผลิตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประกอบด้วย อาทิ ราคาตลาด ความต้องการในการใช้น้ำมัน รวมถึงนโยบายของรัฐบาล คุณภาพน้ำมัน

ราคารับซื้อทะลายปาล์มสด (FFB)ของโรงงาน คิดมาจากราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)ของโรงงานสกัด  ราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในตลาด ก็เกิดจากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในตลาดตามกลไลการตลาด

ซึ่งมีการรวบรวมเป็นตัวเลขสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของไทย ซึ่งปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นกับปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบที่มีความสมดุลกันมากแค่ไหน

ปริมาณการใช้ก็เกิดจากความต้องการใช้ปกติ และมาตรการดำเนินการเสริมของภาครัฐ  และราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก(มาเลเซีย)ในส่วนของการส่งออกและนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ

ราคาทะลายปาล์มสด= ( ราคาCPO - ต้นทุนการสกัด) x เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 

*ราคา CPO =ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์%น้ำมัน =ปัจจุบันกำหนดที่18%

*ต้นทุนสกัด= ปัจจุบันกำหนดที่1.5 บาท/กก.

 

ราคารับซื้อผลผลิตปาล์มวันนี้ จ.ชุมพร

ราคารับซื้อผลผลิตปาล์มย้อนหลัง

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด