การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันช่วงฤดูแล้ง

31 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง ในช่วงฤดูแล้งติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน ซึ่งปาล์มน้ำมันที่ปลูกในสภาพพื้นที่ช่วงแล้งเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อปาล์มน้ำมันได้ เช่น การลดลงของช่อดอกตัวเมีย มีการเพิ่มขึ้นของดอกตัวผู้หรือช่อดอกที่ออกมาแล้วกระทบแล้ง ทำให้เป็นหมันส่งผลให้ผลผลิตลดลง เพื่อให้ต้นปาล์มมีความสมบูรณ์และกระทบต่อความแห้งแล้งน้อยที่สุด บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ขอแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ในการจัดการสวนปาล์มในช่วงฤดูแล้ง ดังนี้

1. รีบใส่ปุ๋ยก่อนถึงช่วงแล้ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน - มกราคม

2. ไม่กำจัดวัชพืชในช่วงหน้าแล้ง ปล่อยให้วัชพืชคลุมดินเพื่อเก็บความชื้นและรากของวัชพืชจะยึดดิน ไม่ให้แตกระแหง หากวัชพืชมีมากเกินไปให้ใช้วิธีตัด อย่าใช้ยาฆ่าหญ้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้บริเวณสวนปาล์มน้ำมันแห้งแล้งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเสี่ยงต่อการทำให้ไฟไหม้ได้ง่ายขึ้น

3. การตัดแต่งทางใบ ควรเก็บทางใบเรียงเป็นกองระหว่างต้นหรือระหว่างแถว เพื่อให้คลุมดิน และ คืนธาตุอาหารกลับสู่ดิน

 

 

4.ควรใช้ทะลายเปล่าหรือฟางข้าวคลุมโคนปาล์มน้ำมัน เพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินหรือใช้น้ำหมักชีวภาพราดลงไปบนกองทางใบปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยย่อยเศษซากพืช ซากสัตว์ และเพิ่มความชื้นในดิน

5. หากมีแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ เกษตรกรควรให้น้ำในสวนปาล์ม เพื่อลดการขาดน้ำของปาล์มน้ำมัน

6. หากพบหนอนปลอก หนอนหน้าแมว ระบาดช่วงหน้าแล้ง ให้ใช้ไซเปอร์แมททริน 25% ปริมาณ 0.5 ลิตร ผสมน้ำ 300 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน หรือตัดแต่งทางใบและเผาทำลายหนอนปลอก

7. รีบใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ทันทีหลังจากที่ฝนเริ่มตก ประมาณเดือนพฤษภาคม

8. หากสวนปาล์มโดนผลกระทบจากความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอก่อน ได้แก่ สูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 สูตร 19-19-19 (เลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่ง) เพื่อเร่งให้ทุกส่วนของปาล์มน้ำมันมีความสมบูรณ์เร็วขึ้น หลังจากนั้นตามด้วยปุ๋ยสูตร 0-0-60 เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นเช่นเดิม ปาล์มน้ำมันจะให้ผลผลิต สม่ำเสมอตลอดทั้งปี ต้นปาล์มจะต้องมีความสมบูรณ์ ต้นปาล์มที่สมบูรณ์จะต้องได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ

บทความล่าสุด
June 15, 2020
ศัตรูปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด