ข้อมูลสายพันธุ์

ลาเม่ (เดลิ ลาเม่) ( LA ME’ )

ชื่อเดิม ​: เดลิ ลาเม่ (Deli x La me’)

ลำต้นสูงโตช้าเฉลี่ย         :  53 ซม. ต่อปี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง         :  25.5%

น้ำหนักทะลายเฉลี่ย         :  21.4 กิโลกรัม (เมื่อโตเต็มที่)

ทนแล้ง                     :  ปานกลาง-สูง

ขนาดทางใบยาว            :  9 เมตร

พื้นที่ปลูก                   :  22 ต้น / 1 ไร่

ผลผลิตสูง                  :  4.89 ตัน / ไร่ / ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม             : เหมือนสุราษฎร์ธานี2

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB)
Golden Tenera (KB)
ยูนิวานิช
Deli Yangambi
ซีหราด มิลเลนเนียม
Cirad Millennium
ซีหราด เอลิท
Cirad Elite

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด