ข้อมูลสายพันธุ์

คาลิกซ์ 600 ( Calix 600 )

ชื่อเดิม ​:

ลำต้นสูงโตช้าเฉลี่ย     : 46-50 ซม. / ปี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง     : >32 % 

จำนวนทะลาย         : 17 - 24 ทะลาย /ปี

น้ำหนักทะลายเฉลี่ย    : 25 - 30 กก.

ทนแล้ง                  :   ปานกลาง – สูง

ขนาดทางใบยาว         :  7 เมตร

พื้นที่ปลูก              : 22 ต้น / 1ไร่

ผลผลิตสูง             : 6.08 - 7.52 / ไร่ / ปี

แม่-พ่อพันธุ์           : Deli x Avros ความบริสุทธิ์ของลูกผสม DxP 99%

สายพันธุ์จากประเทศ : มาเลเซีย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB)
Golden Tenera (KB)
ยูนิวานิช
Deli Yangambi
ซีหราด มิลเลนเนียม
Cirad Millennium
ซีหราด เอลิท
Cirad Elite

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด