ข้อมูลสายพันธุ์

อะวาแลนช์ (คอมแพ็ค ไนจีเรีย) ( AVALANCHE )

ชื่อเดิม ​: คอมแพ็ค ไนจีเรีย (Compact x Nigeria)

ลำต้นสูงโตช้าเฉลี่ย      :  53 ซม. ต่อปี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง      :  28.5%

น้ำหนักทะลายเฉลี่ย      :  23.5 กิโลกรัม (เมื่อโตเต็มที่)

ทนแล้ง                  :   ปานกลาง – สูง

ขนาดทางใบยาว         :  7.3 เมตร

พื้นที่ปลูก                :  22 ต้น / 1 ไร่

ผลผลิตสูง               :  6 ตัน / ไร่ / ปี

พื้นที่ที่เหมาะสม        : ดินทราย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB)
Golden Tenera (KB)
ยูนิวานิช
Deli Yangambi
ซีหราด มิลเลนเนียม
Cirad Millennium
ซีหราด เอลิท
Cirad Elite

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด