ข้อมูลสายพันธุ์

โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB) ( Golden Tenera (KB) )

ชื่อเดิม ​: Dura x Pisifera

ลำต้นสูงโตช้าเฉลี่ย      :   40-60 ซม. ต่อปี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง      :  26-28%

จำนวนทะลาย      :   15-20 ทะลาย/ปี

ทนแล้ง                  :   ปานกลาง – สูง

ขนาดทางใบยาว         :  

พื้นที่ปลูก                :  22 ต้น / 1 ไร่

ผลผลิตสูง               :  5 ตัน / ไร่ / ปี

แม่-พ่อพันธุ์                :  Dura x Pisifera

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
โกลด์เด้นเทเนอร่า (KB)
Golden Tenera (KB)
ยูนิวานิช
Deli Yangambi
ซีหราด มิลเลนเนียม
Cirad Millennium
ซีหราด เอลิท
Cirad Elite

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันเรา

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเยี่ยมชมกระบวนการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันได้แล้ววันนี้..ทุกสาขาทั่วไทย
ดูรายละเอียด