ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมัน

ติดต่อสำนักงานขาย

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันนครนายกศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันนครนายก

185 ต.โพธิ์แทน อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26130
088-385-1854
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันปราจีน

104 หมู่ 5 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
081-295-8906
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันท่าแซะ

ติดถนนเพชรเกษม
093-576-1054
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันสวี

169/1 หมู่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
085-214-8668
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันท่าชนะ

81, ตำบล ประสงค์ อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84110
087-935-0001
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันทุ่งสง

ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
092 258 4894
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันบ่อล้อ

128 หมู่ที่ 5, ต.ท้องลำเจียก, อำเภอ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
081-780-8559
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันพัทลุง

ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
081-963-3613
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันรัตภูมิ

1/4 หมู่ที่ 8 ต.คูหาใต้ ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180
081 963 3616
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันสตูล

29 หมู่ที่1 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง สตูล 91130
081 963 9418
sales@rdkaset.com
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันปะทิว

085 214 8668
sales@rdkaset.com
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
02 308 0117-8
sales@rdkaset.com
ติดต่อสำนักงานขาย

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันนครนายก
ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันนครนายก

185 ต.โพธิ์แทน อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26130
088-385-1854
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันปราจีน

104 หมู่ 5 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
081-295-8906
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันท่าแซะ

ติดถนนเพชรเกษม
093-576-1054
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันสวี

169/1 หมู่ 12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
085-214-8668
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันท่าชนะ

81, ตำบล ประสงค์ อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84110
087-935-0001
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันทุ่งสง

ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
092 258 4894
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันบ่อล้อ

128 หมู่ที่ 5, ต.ท้องลำเจียก, อำเภอ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
081-780-8559
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันพัทลุง

ตำบล ควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
081-963-3613
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันรัตภูมิ

1/4 หมู่ที่ 8 ต.คูหาใต้ ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180
081 963 3616
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันสตูล

29 หมู่ที่1 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง สตูล 91130
081 963 9418
sales@rdkaset.com

ศูนย์กล้าปาล์มน้ำมันปะทิว

085 214 8668
sales@rdkaset.com

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ

2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่18 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
02 308 0117-8
sales@rdkaset.com

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด