การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

4 กรกฎาคม 2561

น้ำมีความสำคัญในการเคลื่อนย้ายของธาตอาหาร โดยปกติปาล์มที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมีการคายน้ำ5-6 มม./วัน หากมีการขาดน้ำจะทำให้มีการสร้างดอกตัวเมียน้อย

ซึ่งจะมีผลกับผลผลิตในอีก 19-22 เดือนข้างหน้า ปริมาณน้ำที่เหมาะสม ควรอยู่ที่2,000-3,000 มม./ปี

 

ในสภาพพื้นที่ ที่ช่วงฤดูแล้งยาวนานหรือสภาพพื้นที่ ที่มีค่าการขาดน้ำมากกว่า 3,000 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งติดต่อกันยาวนานกว่า 4 เดือน

ควรมีการให้น้ำในปริมาณ 150-200 ลิตร/ต้น/วัน

ระบบน้ำในสวนาล์ม ที่นิยมใช้มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

ระบบน้ำหยด 

เหมาะสมกับพื้นที่:

ข้อดี:                              ข้อเสีย:

 

ระบบมินิสปริงเกอร์

เหมาะสมกับพื้นที่:

ข้อดี:                              ข้อเสีย: ชำรุด และหักได้ง่าย จากการที่ทางใบและทะลายหล่นใส่

 

ระบบแบบยกร่อง

เหมาะสมกับพื้นที่: ที่นาเก่า/ สวนส้มเก่า/ พื้นที่ต่ำระบายน้ำได้ยาก/ พื้นที่น้ำท่วมบ่อย

ข้อดี:                              ข้อเสีย:

 

ระบบเทปน้ำพุ่ง

เหมาะสมกับพื้นที่:

ข้อดี: ต้องใช้เเรงดันน้้ำ                          ข้อเสีย: ซ่อมง่าย  ดูแลง่าย 

บทความล่าสุด
August 08, 2019
เทคนิคการป้องกันต้นกล้าปาล์มจากหนู
อ่านต่อ
July 06, 2018
นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
อ่านต่อ
July 05, 2018
การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี
อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

คัดเลือกหาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ดีที่สุดจาดทั่วโลกเพื่อเกษตรกรของเรา
ดูรายละเอียด