ติดต่อเรา

PHONE
088 385 1851-2
ADDRESS
2170 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร 10310
E-MAIL
marketing_hq1@rdkaset.com
if you have any questions please do not hesitate to contact us